ZAKLJUČAK ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE DIMITROVGRAD OD 21.08.2020.

Z A K Lj U Č A K
kojim se određuju preventivne mere protiv epidemije zarazne bolesti KOVID-19 za period od 22. avusta do 31. avgusta 2020. godine:

 1. Svako je obavezan da na otvorenom prostoru, gde ne može da se obezbedi međusobna distanca od najmanje dva metra, koristi masku i da to čini na potpuno ispravan način.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Sanitarna inspekcija i Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 2. Svako je obavezan da koristi masku u zatvorenom prostoru i da to čini na potpuno ispravan način, uz održavanje minimalne fizičke distance od 2 metra. Kontrolu nošenja maski u privrednom subjektu vrši lice za kontrolu nošenja maski imenovana od strane poslodavca.
 3. Dozvoljava se rad zatvorenih prostora u ugostiteljskim objektima do 23 časa, s tim da u objektu može boraviti najviše jedno lice na površini od 4m2 raspoloživog prostora. Ukupan broj lica koja mogu da borave istovremeno u zatvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, mora biti vidno istaknut na ulazu u objekat.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 4. Dozvoljava se rad letnjih bašti ugostiteljskih objekata do 01 čas, s tim da na 2m2 raspoloživog prostora može boraviti najviše jedan gost.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 5. Dozvoljava se rad kupališnog kompleksa u Ustanovi za sport i turizam „Sportsko turistički centar Caribrid“ Dimitrovgrad, s tim da se broj posetilaca ograničava na minimalno 4 kvadratna metra vodene površine i površine za ležaljke po korisniku, uz poštovanje svih preventivnih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19. Posetioci mogu da budu samo stanovnici opštine Dimitrovgrad, zbog povoljnije epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad u odnosu na ostale gradove u okrugu. Bar u okviru kupališnog kompleksa radiće po principu dostave.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 6. Zabranjuje se okupljanje više od 10 lica na otvorenom prostoru.
  Zabranjuju se treninzi sa više od 10 lica.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad i ovlašćena službena lica PS u Dimitrovgradu.
 7. Dozvoljava se organizacija sahrani, s tim da na sahrani može prisustvovati najviše 10 lica uz poštovanje svih preventivnih mera protiv širenja zarazne bolesti KOVID-19, zabranjuje se korišćenje sale za podušja.
 8. Dozvoljava se rad zelene pijace u okviru gradske pijace.
 9. Novčanom kaznom od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje meru iz tač. 1. i tač. 6. ovog Zaključka.
  Novčanom kaznom od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje meru iz tač. 2. ovog Zaključka, istom kaznom kazniće se i lice zaduženo za kontrolu nošenja maski ukoliko se ustanovi nepoštovanje mere iz tač. 2. ovog zaključka u privrednom subjektu.
  Novčanom kaznom od 10.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz tač. 3. i tač. 4. ovog Zaključka, ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se zabranom rada na period od 7 dana.
 10. Ovaj zaključak stupa na snagu dana 22.08.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do 31.08.2020. godine.
  Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje da važi Zaključak br. 06-92/2020-16/1 od 03.08.2020. godine.

Broj: 06-98/2020-16/1
Datum: 21.08.2020.godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Vladica Dimitrov s. r. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons