ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

ZAKLJUČAK OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OD 03.08.2020.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 53. st. 1. tač. 4. i čl. 77. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020 i 100/2020), čl. 4 Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 3/18), na telefonskoj sednici održanoj dana 03.08.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu ocene i procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad donosi sledeći:

Z A K Lj U Č A K
kojim se određuju preventivne mere protiv epidemije zarazne bolesti KOVID-19 za period 03.08.2020. do 24.08.2020. godine

 1. Svako je obavezan da na otvorenom prostoru, gde ne može da se obezbedi međusobna distanca od najmanje dva metra, koristi masku i da to čini na potpuno ispravan način.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Sanitarna inspekcija i Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 2. Svako je obavezan da koristi masku u zatvorenom prostoru i da to čini na potpuno ispravan način, uz održavanje minimalne fizičke distance od 2 metra. Kontrolu nošenja maski u privrednom subjektu vrši lice za kontrolu nošenja maski imenovano od strane poslodavca.
 3. Dozvoljava se rad zatvorenih prostora u ugostiteljskim objektima do 21 čas, s tim da u objektu može boraviti najviše jedno lice na površini od 4m2 raspoloživog prostora. Ukupan broj lica koja mogu da borave istovremeno u zatvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, mora biti vidno istaknut na ulazu u objekat.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 4. Dozvoljava se rad letnjih bašti ugostiteljskih objekata do 23 časa, s tim da na 2m2 raspoloživog prostora može boraviti najviše jedan gost.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 5. Dozvoljava rad kupališnog kompleksa u Ustanovi za sport i turizam „Sportsko turistički centar Caribrid“ Dimitrovgrad, s tim da se broj posetilaca ograničava na minimalno 4 kvadratna metra vodene površine i površine za ležaljke po korisniku, uz poštovanje svih preventivnih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19. Posetioci mogu da budu samo stanovnici opštine Dimitrovgrad, zbog povoljnije epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad u odnosu na ostale gradove u okrugu. Bar u okviru kupališnog kompleksa radiće po principu dostave, s tim da se posluživanje hrane i pića može vršiti samo u originalnom pakovanju – neotvorena. Prestaje sa radom sportska hala u Sportsko turističkom centru park Dimitrovgrad za sportiste i rekreativce, prestaje sa radom teretana u okviru hale.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 6. Zabranjuje se okupljanje više od 10 lica na otvorenom prostoru.
  Zabranjuju se treninzi sa više od 10 lica.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad i ovlašćena službena lica PS u Dimitrovgradu.
 7. Dozvoljava se organizacija sahrani, s tim da na sahrani može prisustvovati najviše 10 lica uz poštovanje svih preventivnih mera protiv širenja zarazne bolesti KOVID-19, zabranjuje se korišćenje sale za podušja.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 8. Preporučuje se rad od kuće za sve zaposlene u privrednim subjekima, jedinici lokalne samouprave, kao i u svim javnim preduzećima i ustanovama ukoliko to dozvoljava neometano odvijanje procesa rada.
 9. Novčanom kaznom od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje meru iz tač. 1. i tač. 6. ovog Zaključka.
  Novčanom kaznom od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje meru iz tač. 2. ovog Zaključka, istom kaznom kazniće se i lice zaduženo za kontrolu nošenja maski ukoliko se ustanovi nepoštovanje mere iz tač. 2. ovog Zaključka u privrednom subjektu.
  Novčanom kaznom od 10.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz tač. 3. i tač. 4. ovog Zaključka, ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se zabranom rada na period od 7 dana.
 10. Ovaj zaključak stupa na snagu dana 04.08.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do 24.08.2020. godine

Broj: 06-92/2020-16/1
Datum: 03.08.2020.godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
   Vladica Dimitrov, s.r.

foto: arhiva RTC

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *