ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

ZAHTEV PREDUZEĆA „KEMOIMPEX GREEN“ DOO, O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA DIMITROVGRAD

Opštinska uprava Dimitrovgrad

Odsek za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

O B A V E Š T E NJ E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

na životnu sredinu i zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

            Na osnovu čl. 10. stav 1. čl. 14. st.1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik R.Srbije“ 135/04,36/09), nadležni organ za procenu uticaja na životnu sredinu pri Opštinskoj upravi Opštine Dimitrovgrad, daje sledeće obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

            Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosioc projekta, preduzeće „KEMOIMPEX GREEN“ DOO, iz Dimitrovgrada, Beleš, ulica Georgi Dimitrova broj 44. podneo Opštini Dimitrovgrad Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu i zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat „POSTROJENJE ZA RECIKLAŽU OTPADNIH AUTO GUMA MEHANIČKIM TRETMANOM“ na lokaciji Dimitrovgrad, radna zona „Beleš“, na katastarskoj parceli broj 2/11 KO Lukavica (broj: 501-145/2022-14).

            Obaveštavamo Vas da možete da izvršite uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 10-14 časova u prostorijama Odseka za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, ul. Balkanska br.12 i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

                                            ODSEK ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU,

                                            POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *