ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

UKINUTA VANREDNA SITUACIJA ZBOG NASTUPANJA ELEMENTARNE NEPOGODE – POPLAVA I BUJIČNE VODE

Republika Srbija
OPŠTINA DIMITROVGRAD
PREDSEDNIK OPŠTINE
Br. 82-5/2021-16
Dana: 26.01.2021. godine
DIMITROVGRAD

Na osnovu člana 39. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i člana 59. stav 1. tačka 15. Statuta opštine Dimitrovgrad („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 6/19), na osnovu Zaključka Opštinskog štaba za vanredne situacije br. 06-8/2021-17/1 od 26.01.2021. godine, Predsednik opštine Dimitrovgrad donosi

ODLUKU
o ukidanju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad

 1. UKIDA SE vanredna situacija na teritoriji opštine Dimitrovgrad, proglašena Odlukom o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad zbog nastupanja elementarne nepogode – poplava i bujičnih voda, jer su prestali razlozi njenog proglašenja.
 2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 1/21) br. 82-2/2021-16 od dana 11.01.2021. godine.
 3. Ovu Odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Pirotskog upravnog okruga Pirot, Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za vanredne situacije u Pirotu, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.
 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom listu opštine Dimitrovgrad“.

Obrazloženje

Dana 26.01.2021. godine Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad, Zaključkom br. 06-8/2021-17/1 predložio je ukidanje vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad jer je prestala opasnost izazvana elementarnom nepogodom – poplavama i bujičnim vodama. U Zaključku se dalje navodi da nije potrebno sprovođenje mera zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda. U prilog tome je i dostavljeni Izveštaj Zavoda za javno zdravlje Pirot od dana 25.01.2021. godine u kome se navodi da je nakon smanjenja mutnoće u vodi izvorišta, voda iz mreže javnog vodovoda JP „Komunalac“ Dimitrovgrad uzor“kovana tri dana uzastopno (18.01., 19.01. i 20.01.2021. godine) u skladu sa Pravilnikom o dezinfekciji i pregledu vode za piće („Sl. glasnik RS br. 60/81) i da je nakon izvršenih kompletnih mikrobioloških i fizičko-hemijskih ispitivanja konstatovano da su svi uzorci vode iz mreže javnog vodovoda Dimitrovgrad higijenski ispravni i da se od dana 25.01.2021. godine voda može koristiti za piće i pripremu hrane. Zbog svega navedenog, Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad predlaže Predsedniku opštine Dimitrovgrad ukidanje vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad.
Članom 39. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018) propisano je da vanrednu situaciju za teritoriju opštine proglašava i ukida Predsednik opštine na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije.
 Članom 20. stav 1. tačka 8. i članom 44. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) propisano je da se Opština, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom može zaštiti od elementarnih i drugih nepogoda i da Predsednik opštine donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom Skupštine.
Članom 59. stav 1. tačka 15. Statuta opštine Dimitrovgrad („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 6/19) propisano je da Predsednik opštine Dimitrovgrad donosi odluku o proglašenju i o ukidanju vanredne situacije, na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije.
Imajući u vidu sve napred navedeno, a na osnovu procene rizika i očekivanog daljeg razvoja situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, utvrđeno je da je predlog za ukidanje vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad osnovan, te je doneta odluka kao u dispozitivu.

OPŠTINA DIMITROVGRAD

                                                   PREDSEDNIK

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *