ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

U SRBIJU IZ BUGARSKE BEZ PCR TESTA

Na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a na predlog Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut”, Ministar zdravlja doneo je Uputstvo o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19, koje je objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srbije od 13. januara 2021. godine

Uputstvom se uređuje način primene Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 u delu ograničenja ulaska u Republiku Srbiju lica koja dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom. Uputstvom je precizirano da licima, koja ulaze iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, za ulazak u Srbiju nije potreban negativan PCR test. 

Licima koja dolaze iz drugih država, za ulazak u Srbiju i dalje je neophodan negativan PCR test, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata.

KORONA VIRUS

COVID-19

Dnevno ažurne informacije u vezi sa merama Vlade R. Srbije mogu se naći na sledećem linku: https://www.srbija.gov.rs/

ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU

  • Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju R. Srbije, licima koja u R. Srbiju dolaze iz bilo koje države sveta, izuzev iz: 1) R. Albanije; 2) Bosne i Hercegovine; 3) R. Bugarske; 4) R. Severne Makedonije i 5) Crne Gore,

dozvoljen je ulazak u R. Srbiju pod uslovom da poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (odnosno od 72 sata, u slučaju kada postoji kašnjenje na ulasku u R. Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika, kao npr. kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i slično). Licima koja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država umesto negativnog RT-PCR testa priznaje se, pod istim uslovima, negativan Antigen FIA Rapid test.

-DRŽAVLjANIMA R. SRBIJE, koji dolaze iz svih ostalih zemalja (osim iz gore navedenih pet), a koji ne poseduju negativan RT-PCR test (odnosno negativan Antigen FIA Rapid test ako dolaze iz SAD), uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu javljanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice. Mera karantina prestaje da važi ako lice kome je određena u periodu trajanja mere dobije negativan RT-PCR test, izdat od strane referentne laboratorije u Srbiji.

  • NA STRANE DRŽAVLjANE KOJI IMAJU ODOBREN PRIVREMENI BORAVAK ili stalno nastanjenje u R. Srbiji (bez obzira iz koje zemlje dolaze, osim ako dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Severne Makedonije i Crne Gore) primenjuju se mere navedene u prethodnom pasusu.

OD OBAVEZE POSEDOVANjA NEGATIVNOG RT-PCR TESTA IZUZETI SU:

1) STRANI DRŽAVLjANI KOJI SU U TRANZITU KROZ REPUBLIKU SRBIJU. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
2) posada i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
3) posada, osoblje i putnici koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;
4) akreditovani članovi osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članovi njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;
5) MALOLETNI DRŽAVLjANI R. SRBIJE (odnosno maloletni strani državljani koji u R. Srbiji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje) DO NAVRŠENIH 12 GODINA ŽIVOTA;
6) MALOLETNI STRANI DRŽAVLjANI STAROSTI DO 12 GODINA, AKO RODITELj, staratelj ili drugo lice koje je u pratnji deteta poseduje negativan test, ukoliko je potreban;
7) pripadnici stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu.
8) članovi posade prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republiku Srbiju, KADA SE RADI O POSADAMA:
– teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
– teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
– autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
– železničkih vozila i vozopratno osoblje i
– humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.
9) LICA IZ POGRANIČNOG PODRUČJA KOJA OBAVLjAJU POLjOPRIVREDNE RADOVE I IMAJU POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO POGRANIČNOM PODRUČJU SUSEDNE DRŽAVE, a koja su dužna da prilikom prelaska državne granice, radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu, poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu (državljani susednih država – pod uslovom reciprociteta);
10) LICA KOJA SU STANOVNICI POGRANIČNOG PODRUČJA I KOJA SU ZAPOSLENA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO SUSEDNE DRŽAVE, kojima je poslodavac iz Republike Srbije, odnosno susedne države, izdao dokument o radnom angažovanju (državljani susednih država – pod uslovom reciprociteta).
11) LICA KOJA SU VAN TERITORIJE R. SRBIJE BORAVILA MANjE OD 48 ČASOVA, A POSEDUJU negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u R. Srbiji ne stariji od 48 časova od vremena izdavanja (odnosno od 72 časa, u slučaju kada postoji kašnjenje na ulasku u R. Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika, kao npr. kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i slično).

UPUTSTVO: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/uputstvo/2020/151/1/reg

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *