TRADICIONALNO DANAS NA VIDOVDAN SU ODRŽANI RODITELJSKI SATANCI U OSNOVNOJ ŠKOLI HRISTO BOTEV I GIMNAZIJI SVETI KIRILO I METODIJE

        Na roditeljskim sastancima u osnovnoj školi su pre svega sumirani rezultati uspeha, vladanja i izostajanja. Direktor škole, Katarina Simeonov

Read more