DATA SAGLASNOST NA STUDIJU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA POSTROJENJE ZA PRERADU GUME U RZ BELEŠ

          Odsek za lokalnu poresku administraciju, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Dimitrovgrad, doneo je Rešenje o davanju

Read more

NA PREZENTACIJI STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU POSTROJENJA ZA RECIKLAŽU OTPADNIH AUTO GUMA U RADNOJ ZONI BELEŠ MEŠTANI NEGODOVALI STRAHUJUĆI OD ZAGAĐENJA

           U prisustvu dvadesetak meštana i predstavnika lokalne samouprave u EOC-u je prezentovana Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Read more
Show Buttons
Hide Buttons