OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE DIMITROVGRAD UPUTILO JE POZIV GRAĐANIMA I STRUČNOJ JAVNOSTI, DA SE UPOZNAJU SA TEKSTOVIMA NACRTA ODLUKA U POSTUPKU PRIPREME BUDŽETA I UTVRĐIVANJU STOPA IZVORNIH PRIHODA OPŠTINE DIMITROVGRAD

Opštinsko veće Opštine Dimitrovgrad uputilo je poziv građanima i stručnoj javnosti, da se upoznaju sa tekstovima nacrta odluka u postupku

Read more
Show Buttons
Hide Buttons