12.000.000 EVRA ZA 235 BUGARSKO-SRPSKIH PROJEKATA

        Više od 12.000.000 evra biće uloženo u povećanje atraktivnosti turističkih objekata, stvaranje prekograničnog turističkog proizvoda, zaštitu prirode, upravljanje rizikom,

Read more