KIC CARIBROD I DRŽAVNA AGENCIJA, UZ PODRŠKU BUGARSKOG KONZULATA U NIŠU, NASTAVLJU REALIZACIJU PLANIRANIH EKSKURZIJA ZA UČENIKE DIMITROVGRADSKE OSNOVNE ŠKOLE

        KIC Caribrod i Državna agencija, uz podršku bugarskog konzulata u Nišu, nastavlju realizaciju planiranih ekskurzija za učenike dimitrovgradske osnovne

Read more

UČENICI ČETVRTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE JUČE SU BILI NA JEDNODNEVNOJ EKSKURZIJI U VELIKOM TRNOVU

     Putovanje je organizovao KIC Caribrod uz podršku Bugarskog konzulata u Nišu i u saradnji sa Državnom agencijom za Bugare

Read more

UČENICI ČETVRTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE HRISTO BOTEV U PONEDELJAK PUTUJU NA JEDNODNEVNU EKSKURZIJU U BIVŠU PRESTONICU BUGARSKE, VELIKO TRNOVO

        Putovanje organizuje KIC Caribrod uz podršku bugarskog konzulata u Nišu i u saradnji sa Državnom agencijom za Bugare u

Read more

U ORGANIZACIJI KIC-A CARIBROD I UZ POMOĆ BUGARSKOG KONZULATA U NIŠU I DRŽAVNE AGENCIJE ZA BUGARE U DIJASPORI, ZA UČENIKE ČETVRTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE BIĆE ORGANIZOVANA EKSKURZIJA DO VELIKOG TRNOVA

        U osnovnoj školi je održan roditeljski sastanak za učenike četvrtog razreda sa predstavnicima KIC-a Caribrod i generalnog konzulata u

Read more
Show Buttons
Hide Buttons