„OBRZOVANJE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI SRBIJI – MOGUĆNOSTI ZA PRIMENU KONCEPTA MULTIKULTURALNOG OBRAZOVANJA” TEMA OKRUGLOG STOLA ODRŽANOG U BEOGRADU

          Okrugli sto na temu „Obrzovanje na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji – mogućnosti za primenu koncepta multikulturalnog obrazovanja,

Read more