PREDLOZI ZA OPŠTINSKE NAGRADE

Р е п у б л и к а     С р б и ј а

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

Број: 02-189/2018-17

28.08.2018. година

ДИМИТРОВГРАД

 

                                _______________________________

 

                                _______________________________

 

На основу члана 10. Статута општине Димитровград  (Сл.лист гр.Ниша бр. 79/08, 74/09, 10/13, 85/13 и 28/14), чланова 1., 2., 3. и 4. Одлуке о општинским наградама и признањима поводом празника општине Димитровград и члана 1. Правилника о додели Општинских награда и признања, достављамо Вам

 

П о з и в

 

Да доставите предлоге за општинске награде и признања поводом празника општине Димитровград, 21. септембар – Рождество Пресвете Богородице, за остварења која су на одговарајући начин призната и постала доступна јавности за изузетне резултате у свакодневном решавању привредних, комуналних, стамбених, здравствених, просветних, културних, уметничких, спортских и других делатности.

Награде – признања се додељују појединцима, предузећима, установама, организацијама, удружењима, месним заједницама, државним органима, групи грађана, другим заинтересованим органима – организацијама, као и научним, културним и другим радницима који су дали свој допринос за развој или афирмацију општинe Димитровград.

Молимо Вас да предлоге за општинске  награде и признања доставите до 10.09.2018. године Комисији за доделу општинских награда и признања и који морају бити образложени, односно документовани на начин који пружа довољно елемената за Одлуку. Предлози се достављају лично или поштом на адресу општине Димитровград, ул. Балканска 2, 18320 Димитровград.

Коначну Одлуку о наградама и признањима доноси Скупштина општине Димитровград, на предлог председника Општине.

 

    С поштовањем,

           

 ПРЕДСЕДНИK ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА

ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА

      ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

   ______________________________

                                     Зоран Ђуров с.р.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons