ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

O D L U K A o organizaciji javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Dimitrovgrad u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Dimitrovgrad u cilju sprečavanja širenja rizika bolesti COVID -19.

Član 2.

Prevoz iz člana 1. Ove Odluke obavljaće se po prioritetu korisnika prevoza i sprovodiće se u četiri faze koje će biti vremenski ograničene.

Prva faza obuhvata prevoz zaposlenih lica (koja nemaju organizovan prevoz – poseban linijski prevoz) na liniji Gojin Dol – Dimitrovgrad – Granica. Prevoz će početi da saobraća u periodu od 08.05.2020.godine.

Druga faza obuhvata prevoz učenika (u koliko za to postoji potreba) na liniji Gojin Dol – Dimitrovgrad – Granica. Prevoz će saobraćati po potrebi, a na osnovu zahteva osnovne škole.

Treća faza obuhvata prevoz turista, nezaposlenih i ostalih lica (uključujući i penzionere mlađe od 65 godina). Na svim gradkim i prigradskim linijama na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Prevoz će se obavljati u periodu od 18.05.2020.godine. (u koliko postoji potreba za prevozom i ranije)

Četvrta faza obuhvata prevoz penzionera starijih od 65. godina na svim gradskim i prigradskim linijama na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Početak prevoza zavisi od epidemiološke situacije te će početi nakon odobrenja štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad.

II USLOVI ZA OBAVLJANJE PREVOZA

OBAVEZE PREVOZNIKA

Član 3.

Prevoznik koji obavlja prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Dimitrovgrad u obavezi je da omogući prevoz putnika vozilima koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju autobusima koji su prilagođeni za gradski odnosno prigradski saobraćaj, odnosno vozilima koji omogućavaju ulazak – izlazak iz vozila na posebnim vratima (prednja i zadnja) kako bi se smanjio kontakt između putnika.
U skladu sa mogućnostima prevoznika potrebno je angažovati što veći broj vozila, a posebno nakon uvođenja svih linija gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

VOZILO
Član 4.

Vozila (autobusi) koja imaju dupla sedišta moraju biti obeležena sa uspostavljenim razmakom koji omogućava fizičku distancu između putnika, tako da se od njih samo jedno sedište može koristi odnosno jedno slobodno. Sedišta moraju biti vidno obeležena.
Mesta za stajanje moraju biti vidno obeležena na taj način da se poštuje odgovarajuća fizička distanca, u skladu sa mogućnostima, odnosno raspoloživim kapacitetima vozila javnog gradskog i prigradskog prevoza.
Vozilo se obavezno mora pajačano dezinfikovati pre prvog polaska ili nakon povratka u autobazu po završetku rada, a po mogućstvu vozilo treba dezinfikovati i u toku radnog dana. Posebnu pažnju treba obratiti na vozačku kabinu i rukohvate, validatore i druge predmete koji se često dodiruju.
Ulaz – izlaz iz vozila, kao i pravac kretanja putnika u vozilu od ulaza ka izlazu mora biti vidno obeležen.

Član 5.

Pre i posle svake pojedinačne vožnje, vozilo se mora provetriti prirodnom ventilacijom otvaranjem svih prozora i vrata na vozilu. U koliko vremenske prilike dozvoljavaju preporučuje se da prozori budu otvoreni i u toku vožnje. Ne koristiti centralizovan način klimatizacije. U slučaju da su prozori blokirani prevoznik je dužan da ih odblokira.
Član 6.

Vozačka kabina mora biti odeljena fizičkom barijerom od putničkog dela vozila (plastična ili druga providna pregrada).

VOZAČ
Član 7.

Vozač i ostala posada vozila (kondukteri, redari, kontrolori) moraju obavezno za sve vreme obavljanja prevoza nositi zaštitnu opremu ( maske i rukavice i po mogućnosti vizire).
Na ulaznim vratima vozila mora stajati jedan zaposleni kod prevoznika (tzv.redar) koji će voditi računa da li putnici ulaze u vozilo pravilno noseći zaštitnu opremu, davati uputstva o ponašanju tokom vožnje, vršiti druge radnje kako bi se obezbedila sigurnost putnika i vozača.

PUTNICI
Član 8.

U vozilu javnog gradskog i prigradskog prevoza putnici moraju obavezno ulaziti jedan po jedan i to na vratima koja su vidno obeležena sa spoljašnje i unutrašnje strane vozila uz nošenje lične zaštitne opreme (maske i rukavice)
Putnicima koji nemaju ličnu zaštitnu opremu neće biti dozvoljen ulazak u vozilo.
Nakon ulaska u vozilu putnici moraju poštovati održavanje fizičke distance i koristiti obeležena mesta za sedenje odnosno stajanje u vozilu.
U koliko se ne poštuju pravila ponašanja u vozilu redar je u obavezi da putnika iskrca iz vozila na prvom narednom autobuskom stajalištu.

Član 9.

Putnici koji se prevoze na teritoriji opštine Dimitrovgrad u prvoj fazi (član 1. Odluke) moraju imati potvrdu poslodavca za izvršavanje radne obaveze.

STAJALIŠTA
Član 10.

Na stajalištima moraju biti vidno istaknuta pravila ponašanja u vozilu (ulazak jedan po jedan, nošenje lične zaštitne opreme, fizička distanca, način ulaska i izlaska iz vozila i dr) kao i obeležena mesta za stajanje putnika na stajalištu radi formiranja reda kojim se obezbeđuje fizička distanca (Prilog 1.)
Obavezuju se komunalni redari opštinske uprave Dimitrovgrad da na svim uređenim stajalištima na teritoriji opštine Dimitrovgra postavi obaveštenja koja se odnose na pravila ponašanja iz predhodnog stava.
Obavezuje se opštinska uprava Dimitrovgrad da izvrši obeležavanje mesta za stajanje (ulaz u vozilo) putnika radi održavanja fizičke distance.

Član 11.

Redovi vožnje za obavljanje prevoza usklađivaće se u skladu sa fazama odvijanja prevoza iz člana 1. Ove Odluke, a na osnovu odobrenja od strane inspektora za saobraćaj opštinske uprave Dimitrovgrad.

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Sl. listu opštine Dimitrovgrad.

NADZOR
Član 13.

Kontrolu nad primenom odredba ove Odluke vršiće saobraćajni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad.

Broj: 06-42/2020-17/2-11
Datum: 04.05.2020.godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

VLadica Dimitrov

PRILOG 1.

ULAZ U VOZILO VRŠI SE JEDAN PO JEDAN UZ POŠTOVANJE ODRŽAVANJA FIZIČKE DISTANCE

ULAZ SE VRŠI ISKLJUČIVO NA VRATA VOZILA KOJA SU VIDNO OBELEŽENA KAO TAKVA.

ULAZ U VOZILO JE MOGUĆE SAMO UZ NOŠENJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME (MASKE I RUKAVICE)

U VOZILU SE MOŽE SEDETI ODNOSNO STAJATI SAMO NA OBELEŽENIM MESTIMA

NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA SE MORA OBAVEZNO ODRŽAVATI FIZIČKA DISTANCA IZMEĐU PUTNIKA (stajati uz obeležena mesta za stajanje)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *