NAREDBA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18) i čl. 41. st. 2. tač. 5 i čl. 43, Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(„Sl. glasnik RS“ br. 15/2016.)i Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, („Sl. glasnik RS“ br. 29/2020.) Na telefonskoj sednici štaba za vanredne situacije u opštini Dimitrovgrad, održanoj dana 29.03.2020. godine donosi sledeću :

N A R E D B U

  1. Nalaže se svim maloprodajnim objektima na teritoriji opštine Dimitrovgrad, da prodaju organizuju po sistemu šaltera ili pultova, odnosno na taj način što će zaposleni donositi artikle kupcima i spreče da kupci mogu sami da prilaze rafovima i uzimaju artikle.
  2. Obavezuju se maloprodajni objekti na teritoriji opštine Dimitrovgrad, da obezbede da jedan zaposleni radi na kasi, a da drugi zaposleni kupcima dodaje artikle.
  3. Obavezuje se Komunalana inspekcija opštine Dimitrovgrad da se stara o sprovođenju ove naredbe.
  4. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Opštine Dimitrovgrad.

Broj: 06-42/2020-17/2-5
Datum: 29.03.2020.godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Vladica Dimitrov s.r.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons