ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

NAREDBA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE 05.04.2021.

Na osnovu Zakona o odbrani  („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 5. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,  čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10.  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020, 152/2020, 153/2020-46, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021,19/2021-18,  22/2021, 29/21), Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19  (“Sl. glasnik RS“ br. 033/2021), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (“Sl. list opštine Dimitrovgrad” br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 05.04.2021. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću: 

N A R E D B U

1. Ovom Naredbom utvrđuju se ograničenja radnog vremena i prostorna ograničenja za period od 5. aprila 2021. godine od 06.00 časova pa dok nalaže epidemiološka situacija.

2. Neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

1) pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi i sl.), osim onih ugostiteljskih objekata koji imaju otvoreni deo objekta (baštu) za koji imaju dozvolu za zauzeće izdatu od strane nadležnog organa opštine Dimitrovgrad, tako što se mogu pružati ugostiteljske usluge samo na otvorenom delu objekta, s tim da:

– korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),

– zaposleni moraju nositi zaštine maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,

– između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima,

– za stolom ne može sedeti više od pet osoba,

– ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice,

– otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra,

– ne može se izvoditi muzičko-scenski program uživo (tzv.živa muzika) i

– radno vreme je svakog dana od 06.00 do 22.00 časova.

2) pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.).

3. U radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi:

1) apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke);

2) restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja;

3) objekti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);

4) objekti, radnje i servisi i sl. u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti;

5) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta (teretana, vežbaonice i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.);

6) objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);

7) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.) i pijace,

8) radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružanje usluga obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;

9) objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (pozorište, bioskop, muzeji, galerija).

4. Mogu raditi bez ograničenja radnog vremena:

1) apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke),

2) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva,

3) trgovinski, ugostiteljski i drugi objekati koji vrše dostavu hrane;

4) ordinacije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i sl.

5. U radnom vremenu iz tač. 1. i 2. ove Naredbe, u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretanu gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.

6. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz tačke 1., tačke 2., tačke 3., tačke 4. i  tačke 5. ove Naredbe, a ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tačke 1., tačke 2., tačke 3., tačke 4. i  tačke 5. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za nepoštovanje mera iztačke 1., tačke 2., tačke 3., tačke 4. i  tačke 5. ove Naredbe.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad da naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja mera propisanih ovom Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad  da zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

Za kontrolu poštovanja mera na gradskoj pijaci, pored Komunalnog inspektora, nadležno je i JP „Komunalac“ Dimitrovgrad.

8. Ova Naredba sastavni je deo Naredbe Štaba za vanredne situacije („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 4/21).

9. Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje da važi Naredba br. 06-46/2021-17/1 od 22.03.2021. godine.

10. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu opštine Dimitrovgrad“ i proizvodi pravno dejstvo dok to nalaže epidemiološka situacija.

Broj: 06-53/2021-17/1

Datum: 05.04.2021. godine.

                                                    KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

                                                                                    Vladica Dimitrov

foto: arhiva RTC

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *