ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

NAREDBA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 5. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73., čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (“Sl. list opštine Dimitrovgrad” br. 41/2020), na sednici održanoj dana 11.03.2021. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

 1. NALAŽE SE OŠ „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu realaizacija nastave na daljinu, na osnovu Preporuke Centra za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ Pirot br. 873 od 10.03.2021. godine.
 2. PREPORUČUJE SE PU „8. Septembar“ u Dimitrovgradu, da vaspitno obrazovni rad organizuje tako što će u predškolskoj ustanovi boraviti deca čija su oba roditelja radno angažovana, dok će za ostalu decu vaspitno obrazovni rad biti organizovan po principu vaspitno obrazovnog rada na daljinu.
 3. PREPORUČUJE SE svim ustanovama na teritoriji opštine Dimitrovgrad, JP „Komunalac“ Dimitrovgrad i Opštinskoj upravi opštine Dimitrovgrad, da svoj rad organizuju na sledeći način: svi zaposleni koji su primili drugu dozu vakcine protiv KOVID-19, kao i oni koji su bolest preležali ostaju na svom radnom mestu. Svi koji ne spadaju u tu grupu prelaze na rad od kuće, osim zaposlenih koji su neophodni u procesu rada po osnovu rešenja direktora ili načelnika Opštinske uprave.
 4. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu opštine Dimitrovgrad“ i proizvodi pravno dejstvo do donošenja novih odluka.

O b r a z l o ž e nj e

Na sednici Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, održanoj dana 11.03.2021. godine, razmatrana je trenutna epidemiološka situacija na teritoriji opštine Dimitrovgrad, te je konstatovano da je na području opštine Dimitrovgrad u poslednjih nedelju dana na području opštine Dimitrovgrad povećan broj zaraženih. 
Preporukom Centra za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ Pirot br. 873 od 10.03.2021. godine, navodi se da je na području opštine Dimitrovgrad u zadnjih nedelju dana registrovan povećan broj zaraženih. U poslednjih desetak dana u OŠ „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu registrovani su potvrđeni slučajevi oboljenja KOVID-19 kod četiri učenika (dva iz istog odeljenja i još dva iz različitih). Osim kod učenika, registrovano je sedam potvrđenih slučajeva KOVID-19 infekcije kod nastavnog osoblja. Na osnovu pojave klastera u školi, odnosno povećanog broja obolelih pozitivnih na KOVID-19 u kratkom vremenskom periodu, predlaže se realizacija nastave na daljinu u OŠ „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu. 

Dopisom direktora PU „8. septembar“ obavešteni smo da je u Predškolskoj ustanovi poslednjih dana znatno smanjen broj dece po vaspitnim grupama zbog respitaratornih infekcija, ali i da je povećan broj zaposlenih koji imaju neku vrstu respiratorne infekcije, te je deo njih na bolovanju. Navodi se da je ustanova u obavezi da preduzima određene mere radi sprečavanja širenja infekcije. Naime, jaslena vaspitna grupa u objektu „Pčelica“ je dana 11. marta 2021. godine, zatvorena , jer je medicinskoj sestri vaspitaču koja radi u toj grupi potvrđena infekcija virusom KOVID-19, a koleginica koja sa njom radi je takođe izolovana, jer je bila u svakodnevnom kontaku sa njom. Dalje se navodi da ustanova svakodnevno dobija informacije da određeni broj roditelja ima respiratorne infekcije, što veoma utiče na širenje zaraze među decom i zaposlenima. PU „8. septembar“ je predložila Opštinskom štabu za vanredne situacije da uvede meru kojom se uređuje da predškolsku ustanovu pohađaju samo deca čija su oba roditelja radno angažovana, kao i mogućnost za rad od kuće, sve dok se ne stvore uslovi za normalan rad.

Na osnovu svega navedenog, Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad odlučio je kao u dispozitivu ove Naredbe.

Broj: 06-39/2021-17/1
Datum: 11.03.2021. godine

                        KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
                                        Vladica Dimitrov, s.r.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *