NAREDBA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE 16.04.2021.

Na osnovu Zakona o odbrani  („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 5. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,  čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10.  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 151/2020, 152/2020, 153/2020-46, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021,19/2021-18,  22/2021, 29/21, 34/21), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (“Sl. list opštine Dimitrovgrad” br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 16.04.2021. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:       

N A R E D B U

o ukidanju Naredbe  Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 06-39/2021-17/1 od 11.03.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 15/21)

1. UKIDA SE pravno dejstvo Naredbe Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 06-39/2021-17/1 od 11.03.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 15/21).

2. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu opštine Dimitrovgrad“.

O b r a z l o ž e nj e

            Imajući u vidu da je došlo do delimičnog poboljšanja aktuelne epidemiološke situacije, kao i procene Kriznog štaba, Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad odlučio je da se, počevši od 19. aprila 2021. godine, nastava u Osnovnoj školi „Hristo Botev“ organizuje  na način na koji je to propisano stručnim uputstvima za organizaciju i realizaciju obrazovno – vaspitnog rada u školskoj 2020/2021 godini za osnovne i srednje škole, od 11. avgusta 2020. godine i Pravilnikom o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja br. 601-00-00027/4/2020-15 od 19.08.2020. godine.

            Kako je Naredbom Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 06-39/2021-17/1 od 11.03.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 15/21) Osnovnoj školi „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu naložena nastava na daljinu, PU „8. septembar“ preporučena organizacija vaspitno obrazovnog rada i JP „Komunalac“ Dimitrovgrad i Opštinskoj upravi opštine Dimitrovgrad preporučen rad od kuće, navedenoj Naredbi se ovom Naredbom ukida pravno dejstvo, obzirom da je konstantovano da se na području opštine Dimitrovgrad ne povećava broj zaraženih virusom KOVID-19. Stav Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad je da su se stekli uslovi za normalno funkcionisanje vaspitno – obrazovnih ustanova PU „8. septembar“ i Osnovne škole „Hristo Botev“, kao i redovni režim rada u svim ustanovama na teritoriji opštine Dimitrovgrad, kao i u JP „Komunalac“ Dimitrovgrad i u Opštinskoj upravi opštine Dimitrovgrad.

            Shodno svemu Navedenom, Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad doneo je odluku kao u dispozitivu ove Naredbe.

Broj: 06-62/2021-17/1

Datum: 16.04.2021. godine.

                                                    KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

                                                                                    Vladica Dimitrov s.r.

foto: arhiva RTC

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *