ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

NAREDBA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE 15.01.2021.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 1. tač. 5.,  čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,  čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10.  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3), Odluke Predsednika opštine Dimitrovgrad o ukidanju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 82-3/2021-17 od 15.01.2021.godine, čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 15.01.2021. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću: 

N A R E D B U

1. Svako je obavezan da nosi zaštitnu masku za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti KOVID – 19, i održava međusobno rastojanje od najmanje dva metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice.

2. Svako je obavezan da nosi zaštitnu masku na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje dva metra (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.).

3. Obavezno je korišćenje zaštitne maske u javnom prevozu.

4. Izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola i neposrednog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, kao i izvođenje predavanja, vežbi, seminara i sličnih oblika rada sa studentima u prostorijama visokoškolskih ustanova vrši se u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

5. Radno vreme ugostiteljskih objekata, izuzev onih u kojima se priprema hrana i piće koja se dostavlja korisnicima ili u kojima se prodaju hrana i pića preko šaltera, odnosno bez ulaska kupca u sam objekat, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

Ugostiteljski objekti u kojima se vrši priprema hrane i pića za dostavu, kao i ugostiteljski objekti koji prodaju hranu i piće bez ulaska korisnika u objekat dužni su da obezbede da se ispred objekata ne okuplja više od tri korisnika, kao i da lica koja su ispred objekta nose maske i drže rastojanje od najmanje dva metra.

6. Radno vreme prodavnica i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, izuzev radnog vremena apoteka i benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

Pravna lica i preduzetnici iz ove tačke dužna su da na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski.

7. Prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo posetilaca, i to tako da svako drugo mesto za sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

Kada se javni kulturno-umetnički događaj održava na otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo posetilica tako da se između njih održava distanca od najmanje dva metra, uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

8. Radno vreme priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da objekti u kojima se priređuju igre na sreću neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

9. Izuzetno od odredaba tačke 5., tačke 6., tačke 8. ove Naredbe, u periodu od 15. januara 2021. godine pa dok to nalaže epidemiološka situacija, ograničava se radno vreme objekata navedenih u stavovima od 1) do 6) tako da ti objekti mogu raditi svakog dana od 05.00 časova do 20.00 časova:

1) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta),

2) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koji obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, i sl.), kojima nije dozvoljeno neposredno izvođenje muzike (muzika uživo), dok posle 17.00 časova nije dozvoljena muzika u bilo kom obliku,

3) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima, u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (pijaca) i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.),

4) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote),

5) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorište i galerija) i

6) objekti u kojima se obavlja delatnost iz oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.).

10. Ograničenje iz tačke 9. ove Naredbe ne odnosi se na radno vreme objekata navedenih u sledećim stavovima od 1) do 9):

1) apoteke (uključujući i one u kojima se vrši promet robe namenjen za životinje ili poljoprivredu),

2) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva,

3) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda (namenjenih za ljude ili životinje), koje mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom,

4) trgovinske, ugostiteljske i druge objekte koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u tački 9. ove Naredbe, kao i subotom i nedeljom;

5) samostalne maloprodajne objekte u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom;

6) ordinacije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge, veterinarske ordinacije i sl., koje mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana, kao i subotom i nedeljom;

7) pozorište, bioskop i galerija koji mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom,

8) restorane u hotelima i drugim smeštajnim objektima (kategorizovanim i nekategorizovanim) u kojima se usluge ishrane mogu pružati samo gostima, odnosno samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom,

9) fitnes centara, teretana, vežbaonica i drugih objekata namenjenih za sport i rekreaciju-kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u ovoj tački, kao i subotom i nedeljom.

11. Za kontrolu sprovođenja propisanih mera nadležno je Odeljenje za inspekcijske poslove opštine Dimitrovgrad preko komunalnog inspektora, sanitarna inspekcija i ovlašćena službena lica Policijske stanice u Dimitrovgradu.

12. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje mere iz tačke 1., tačke 2, i tačke 3. ove Naredbe, kao i ukoliko ne primenjuje mere lične zaštite od infekcije propisane čl. 46a st. 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice koje za nepoštovanje mera iz tačke 5., tačke 6., tačke 8., tačke 9. i tačke 10. ove Naredbe, a ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tačke 5., tačke 6., tačke 8., tačke 9. i tačke 10. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za nepoštovanje mera iz tačke 5., tačke 6., tačke 8., tačke 9. i tačke 10. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se korona redar ukoliko se u objektu za čiju je kontrolu nadležan, utvrdi nepoštovanje mera propisanih ovom Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad da naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja mera propisanih ovom Naredbom.

Ovlašćuje se  Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad  da zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

13. Inspekcijski nadzor nad primenom mera iz člana 46a Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), vršiće se u skladu sa odredbama čl.73. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).

14. Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaju da važe Naredba („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 58/20) br. 06-175/2020-17/1 od dana 22.12.2020. godine i Naredba („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 2/21) br. 06-5/2021-17/1 od dana 12.01.2021. godine.

15. Ova Naredba stupa na snagu 15.01.2021. godine i proizvodi pravno dejstvo dok to nalaže epidemiološka situacija.

Broj: 06-6/2021-17/2

Datum: 15.01.2021. godine

                                           KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE  Vladica Dimitrov

foto: arhiva RTC

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *