ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

NAREDBA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE 12.03.2021.

Na osnovu Zakona o odbrani  („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 5. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,  čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10.  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3,19/2021-18,  22/2021-3), Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS“ br. 022/2021), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (“Sl. list opštine Dimitrovgrad” br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 12.03.2021. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću: 

N A R E D B U

1. Izuzetno od odredaba tačke 5. stav 1., tačke 6. stav 1. i tačke 8. Naredbe Štaba za vanredne situacije („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 4/21), u periodu od 12. marta 2021. godine od 21.00 časova do 15. marta 2021. godine do 06.00 časova, neće raditi sledeći objekti:

1) objekti u kojima se obavljaju delatnosti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta),

2) objekti pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi i sl.),

3) objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.),

4) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote)

5) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (bioskop, muzej, galerija) i

 prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (teretane, vežbaonice, i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.)

2. Izuzetno od tačke 1. ove Naredbe, u tom periodu i u propisanom, odnosno utvrđenom radnom vremenu, mogu raditi:

1) apoteke;

2) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva;

3) trgovinski, ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane;

4) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda;

5) samostalni maloprodajni objekti u kojima se obavlja trgovina na malo (prodaja štampe, duvanskih prerađevina i sitnih predmeta) koja se obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (kiosci i trafike);

6) ordinacije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije;

7) restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa;

8) objekti namenjeni za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza i to u unapred zakazanim terminima;

9) sve druge radnje, objekti i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja.

3. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz tačke 1. i 2. ove Naredbe, a ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tačke 1. i  2.  ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za nepoštovanje mera iz tačke 1. i 2. ove Naredbe.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad da naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja mera propisanih ovom Naredbom.

Ovlašćuje se  Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad  da zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

5. Ova Naredba sastavni je deo Naredbe Štaba za vanredne situacije („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 4/21).

6. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu opštine Dimitrovgrad“ i proizvodi pravno dejstvo  do 06.00 časova 15. marta 2021. godine.

Broj: 06-40/21-17/1

Datum: 12.03.2021. godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Vladica Dimitrov, s. r.

foto: arhiva RTC

One thought on “NAREDBA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE 12.03.2021.

  • Dolazi vreme corke. Kako za rezim, tako i za novinare koji pomazu rezimu.

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *