ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

NAREDBA OPŠTINSKOG ŠTABA 04.12.2020.

Na osnovu Zakona o odbrani  („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4.,  čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,  čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10.  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020,  122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 i 145/2020), Odluke Predsednika opštine Dimitrovgrad o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 82-21/2020-16 od 02.11.2020. godine, čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 04.12.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću: 

N A R E D B U

  1. Zabranjuju se okupljanja više od 5 lica u zatvorenom i otvorenom prostoru, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite.
  2. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje najviše pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite.
  3. Svako je obavezan da koristi zaštitnu masku za vreme boravka u zatvorenom prostoru, na javnim mestima i da to čini na potpuno ispravan način, uz održavanje minimalne fizičke distance od 2 metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4m2 može biti prisutno samo jedno lice.
  4. Svako je obavezan da koristi zaštitnu masku na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati minimalno rastojanje između dva lica jedan i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.). Preporučuje se korišćenje zaštitne maske na svim otvorenim prostorima.
  5. Obavezno je korišćenje zaštitne maske u javnom prevozu. Prevoznik je dužan da zabrani ulazak u vozilo licima koja nemaju postavljenu zaštitnu masku i da vrši redovno provetravanje i dezinfekciju vozila.
  6. Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata  tako da ti objekti neće raditi od 21.00 čas do 05.00 časova narednog dana. Naređuje se prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova.
  7. Ograničava se rad prodavnica, dugih maloprodajnih objekata i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev benzinskih pumpi u delatnosti prodaje goriva i apoteka, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 čas do 05.00 časova narednog dana. Naređuje se prilagođavanje rada maloprodajnih objekata, i objekata u kojima se priređuju posebne i klasične igre na sreću, tako da u maloprodajnom objektu ne može boraviti više od 5 lica istovremeno, odnosno najviše 1 lice na 4m2 korisne površine u objektu.
  8. Izuzetno od tačaka 6. i 7. u periodu od  04.12.2020. godine do 15.12.2020. godine ograničava se radno vreme objekata navedenih u stavovima od a) do đ) tako da ti objekti mogu raditi samo radnim danima  (od ponedeljka do petka) od 05.00 časova do 17.00  časova:

a) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta)

b) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koji obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi i sl.)

v) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima, u kojima se obavlja delatnost u oblasti        trgovine na malo i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.),

g) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote),

d) objekti u kojima se obalja delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) i

đ) objekti u kojima se obavlja delatnost iz oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.)

   9.  Ograničenje radnog vremena iz tačke 8. ove Naredbe ne odnosi se na objekte navedene u stavovima od a) do e):

a) apoteke 

b) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva,

v) trgovinske, ugostiteljske i druge objekte koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u tački 8. ove Naredbe, kao i subotom i nedeljom,

g) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda,

 d) samostalne maloprodajne objekte u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 čas kao i subotom i nedeljom;

đ)restorane u hotelima i drugim smeštajnim objektima (kategorizovanim i nekategorizovanim) u kojima se usluge ishrane  mogu pružati samo gostima, odnosno samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 čas, kao i subotom i nedeljom,

e) sve druge radnje, objekte i mesta (obućarske, krojačke, stolarske i sl. radnje, servise, tehničke preglede i sl.) na kojima se  pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, koji mogu da rade i subotom do 17.00 časova.

Zabranjuje se organizovanje svih sportskih i drugih manifestacija.

  10.  Zabranjuje se organizovanje svih vrsta proslava  i svečanosti, kao i izvođenje muzičkog programa uživo.

 11.  Naređuje se puna primena preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

 12. U osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti sva okupljanja, a sve druge aktivnosti sprovoditi uz punu primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od 2 metra, obavezno nošenje maske i dr.).

   13.  Preporučuje se rad od kuće u svim javnim preduzećima, ustanovama i pravnim licima.

    14.    Obavezno je sprovođenje svih mera zaštite u kozmetičkim i frizerskim salonima, salonima lepote i teretanama (nošenje maski i rukavica i dr.).

   15.   Za kontrolu sprovođenja propisanih mera nadležno je Odeljenje za inspekcijske   poslove opštine Dimitrovgrad, Sanitarna inspekcija i ovlašćena službena lica Policijske stanice u Dimitrovgradu.

   16.   Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje mere iz tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe.

   17.   Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje mere iz tač. 3., tač. 4. i tač. 5. ove Naredbe, kao i ukoliko ne primenjuje mere lične zaštite od infekcije propisane čl. 46a st. 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).

 18.   Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz  tač. 6., tač. 7., tač. 8 i tač. 9. ove Naredbe, ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja propisanih mera ovom Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu  za nepoštovanje mera iz  tač. 6., tač. 7., tač. 8 i tač. 9. ove  Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se korona redar ukoliko se u objektu za čiju je kontrolu nadležan utvrdi nepoštovanje mera propisanih ovom Naredbom.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik   za nepoštovanje mera iz  tač. 6., tač. 7., tač. 8 i tač. 9. ove Naredbe.

19. Inspekcijski nadzor nad primenom mera iz člana 46a Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), vršiće se u skladu sa odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).

20. Ova Naredba stupa na snagu dana 04.12.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do do propisivanja novih mera, izuzetno tačaka 8. i 9. ove Naredbe koje proizvode pravno dejstvo od dana stupanja na snagu do 15.12.2020. godine.

Broj: 06-161/2020-17/1

Datum: 04.12.2020. godine

                                                    KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

                                                                                    Vladica Dimitrov

foto: Miki Ilić

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *