MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA FORMIRALO JE RADNU GRUPU ZA UVOĐENJE INFORMATIKE KAO OBAVEZNOG PREDMETA U PRVI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Pored brojnih novina, koje su u škole uvedene od 2. septembra, planira se još novih programa, koji će biti uvedeni sledeće školske godine.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je radnu grupu za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u prvi ciklus osnovnog obrazovanja. Komisija će pripremiti predlog za pripremu plana i programa nastave i učenje, saglasno Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uvođenjem jednog časa informatike nedeljno deca bi trebalo da nauče da koriste računare za učenje, međusobnu komunikaciju i saradnju, samostalno korišćenje udžbenika, ali i da ih koriste bezbedno. Uvođenje informatike u nižim razredima osnovne škole je osnov i za dalji ciklus učenja od petog do osmog razreda.“Ovo je u skladu sa očekivanjima roditelja da deca nauče informatiku, ali predstavlja i podršku učiteljima da najmlađi nauče da povezuju sadržaje različitih predmeta što će im olakšati dalje školovanje“, navodi se u saopštenju ministarstva. Radna grupa ima zadatak da osmisli program do kraja 2019. godine.

foto: arhiva RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.