NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE POZVALA JE LOKALNE SAMOUPRAVE DA UČESTVUJU U SUFINANSIRANJU MERA I PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2022. GODINI

Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije pozvala je lokalne samouprave da učestvuju u sufinansiranju mera i programa aktivne politike zapošljavanja

Read more