LOKALNA SAMOUPRAVA OD POČETKA GODINE OBJAVILA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA I KONKURS ZA PODRŠKU U REALIZACIJI PROGRAMA SOCIO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Ove godine za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja lokalna samouprava Dimitrovgrad izdvaja 12,5 miliona dinara, dok je za podršku u realizaciji

Read more