Субвенције за подстицај запошљавања

На седници скупштине општине, одржаној 31. маја ове године, одборници су донели одлуку о додели субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања незапослених лица. Ова мера односи се на теже запошљиве категорије, односно на лица, којима је до стицања права за пензију остало највише 36 месеци. Јавни позив расписан је 20. јуна. Након усвајања одлуке, општинско веће је донело и правилник са критеријумима, а у буџету општине планирана су и одређена средства за реализацију ове мере, каже заменик преседника општине Зоран Ђуров. Предузетник или привредно друштво које конкурише за добијање субвенција не сме да има неизмирене обавезе по основу пореза и доприноса за последња три месеца, а приликом конкурисања треба да поднесе захтев за доделу субвенције и наравно докаже да је измирио порезе и доприносе за последња три месеца. Правилник, који је општинско веће усвојило на седници 17. јуна, прецизира и услове које треба да испуњава новозапослено лице. У радни однос могу бити примљена лица којима је до стицања услова за одлазак у пензију по основу старости или година стажа преостало највише 36 месеци на дан 1. јануар 2016. године и имају пријављено пребивалиште на територији општине Димитровград најмање годину дана. Јавни позив за доделу субвенција расписан је 20. јуна и биће отворен до утрошка средстава.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.