Учредителна сесия на Мрежа на жени – общински съветници