тържествена програма с участие на Борислав Боби Мирчев