Търг за консултантска услуга – строителен надзор на бъдещата автомагистрала от Калотина до Драгоман