три конкурса за деца и юноши от българските общности в чужбина

НОВИНИПодчертаноСД

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ОБЯВЯВА ОТКРИВАНЕТО НА ТРИ КОНКУРСА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

          Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването на три конкурса за деца и юноши от българските общности в

Read More