Тестване на електро-машинното оборудване

НОВИНИПодчертаноСД

УТРЕ ПРИКЛЮЧВА ТЕСТВАНЕТО НА ЕМО В ТУНЕЛИТЕ

     В тунелите Прогон и Пържоина падина на обхода на Димитровград продължава тестването на електро-машинното оборудване от страна на изпълнителя,

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ПРОДЪЛЖАВА ТЕСТВАНЕТО НА ЕМО В ТУНЕЛИТЕ

       На автомагистралата А4 в тунелите Прогон и Пържоина падина на обхода на Димитровград продължава тестването на електро-машинното оборудване от

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ТЕСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРО-МАШИННОТО ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА А4

           На автомагистралата А4 в тунелите Прогон и Пържоина падина на обхода на Димитровград продължава тестването на електро-машинното оборудване от

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ТЕСТВАНЕ НЕ ЕЛЕКТРО-МАШИННОТО ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА А4

На автомагистралата А4 в тунелите Прогон и Пържоина падина на обхода на Димитровград миналата седмица започна тестването на електро-машинното оборудване

Read More