съфинансиране на работи по текущо и инвестиционно поддържане на сгради на територията на община Димитровград

НОВИНИПодчертаноСД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА РАБОТИ ПО ТЕКУЩО И ИНВЕСТИЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

             До 17 април, е крайният срок за подаване на заявления за участие в публична покана за съфинансиране на работи

Read More