съфинансиране на проекти от областта на публичното информиране

НОВИНИПодчертаноСД

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА МЕДИЙНИ САДЪРЖАНИЯ

                  На днешното си заседание, Общинският изпълнителен съвет обсъди и прие предложението на Комисията за разпределяне на средства по повторния

Read More