Срокът за представяне на предложения за раздаване на общинска награда и признания