Сесия на ОС Димитровград

НОВИНИПодчертаноСД

СЪС ВТОРАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2018 ИЗВЪРШЕНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТАВАТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЗИЦИИ

      Една от най-важните теми на вчерашната сесия на Общинския съвет беше предложението за втората поправка в бюджета на общината

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

     Днес се проведе сесия на Общинския съвет Димитровград. Сред темите по които се произнесоха съветниците бяха и доклада за

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ЗА 23-ТИ ОКТОМВРИ Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

  Сред темите по които ще се произнесат съветниците са и доклада за реализация на бюджета през първата половина от

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ БЕ ПРОВЕДЕН ДНЕС

      За петък е насрочена сесията на Общинския съвет Димитровград. Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА – УТРЕ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ

      За петък е насрочена сесия на общинската скупщина. Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и проекторешение

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА

      Общинският съвет Димитровград гласува днес първата актуализация на бюджет 2018, поради осигуряване на допълнителни средства за плащане по присъдата

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ЗА УТРЕ Е НАСРОЧЕНА 22-АТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД, С 8 ТЕМИ В ДНЕВНИЯ РЕД

       Пред съветниците, покрай останалото, ще се намери проекторешението за актуализация на местния бюджет, както и предложението за изменения в

Read More