Сесия на Общинския съвет Димитровград

НОВИНИПодчертаноСД

НА ДНЕШНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ БЯХА ПРИЕТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА НАГРАДА И ПРИЗНАНИЯ. ТАЗИ ГОДИНА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА Е ПУБЛИЧНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ КОМУНАЛАЦ

Общинският съвет Цариброд днес проведе сесия като подготовка за тържествената сесия по повод празника на града. В дневния ред бяха

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

НА ДНЕШНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД БЕШЕ ПРИЕТО ПРОКТОРЕШЕНИЕТО ЗА ВЪНШНИЯ ОДИТ НА ОКОНЧАТЕЛНАТА СМЕТКА НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА, КАКТО И РЕШЕНИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И ТАКСАТА ЗА УСЛУГИТЕ

          На днешната сесия на Общинския съвет Димитровград, освен бюджета за 2019 година, беше прието прокторешението за външния одит на

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ДНЕС СЕ ПРОВЕДЕ СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Съветниците обсъдиха проекторешението за разработване на подробен регулаторен план за обслужващия център „Димитровград-Градина“, както и предложението за изготвяне на Устав

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ВЪВ ВТОРНИК ОТ 10 ЧАСА, ЩЕ БЪДЕ ПРЯКО ПРЕДАВАНА ПО РТ ЦАРИБРОД

       За 24-ти юли e оповестена сесия на Общинския съвет с 19 точки в дневния ред. Съветниците ще обсъдят проекторешението

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ЗА 24-ти ЮЛИ Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА С 19 ТОЧКИ ДНЕВЕН РЕД. НАЙ-МНОГО, ОБЩО ШЕСТ ТОЧКИ СА ИЗ ОБЛСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

  За 24-ти юли е насрочена сесия на Общинския съвет с 19 точки в дневния ред. Най-много, общо шест точки

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ЗА 24 ЮЛИ E НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ДНЕВЕН РЕД ОТ 19 ТОЧКИ

        Съветниците ще обсъдят проекторешението за разработване на подробен регулаторен план за обслужващия център “Димитровград-Градина”, както и предложението за изготвяне

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ЗА ПЕТЪК Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

        Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и проекторешение за приемане на консолидования бюджет на общината за

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

СЕСИЯ ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

       На днешната сесия на Общинския съвет бяха приети деловите и финансови доклади за 2017-та година на ползващите бюджетни средства

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

СЛЕД ПРАЗНИКА ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ И СЕСИЯ НА ОС

     За четвъртък 12-ти април е насрочена сесия на Общинския съвет Димитровград, с 20-тина теми в дневния ред. Между другото,

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ДНЕС СЕ СЪСТОЯ СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

      Днес се състоя сесия на Общинския съвет Димитровград, с 19 теми в дневния ред. Между приетите решения бе Програмата

Read More