Семинар “Традиционни материали и начини на строене на примера на последната водебица в село Сенокос”