“Реконструкция на залата и сцената на културния център – втора част”