Регионалната стопанска камара в Пирот

НОВИНИПодчертаноСД

ПИРОТ БЕ ПРОВЕДЕНА ВТОРАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ЕКСПЕРТНА КОНФЕРЕНЦИЯ “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

           По време на Втората международна научно-експертна конференция “Регионално развитие и трансгранично сътрудничество”, проведена на 15 декември в Пирот, бяха

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТТА НА ГОСТИЛНИЧАРСТВОТО

          С цел повишаване конкурентоспособността и качеството на услугите в областта на гостилничарството, Регионалната стопанска камара в Пирот, в сътрудничество

Read More