работите по уреждането на платото пред Културния център