работите по ремонт на площада пред Културния център