ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ ОРГАНИЗИРА ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА

          Като се има предвид, че психомоториката е значим фактор в развитието на личността на детето и допринася за развитието

Прочетете повече

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ ОРГАНИЗИРА ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА

          Като се има предвид, че психомоториката е значим фактор в развитието на личността на детето и допринася за развитието

Прочетете повече
Show Buttons
Hide Buttons