Проект „Инвестиране в младежкия капитал чрез модернизиране на Културни центрове в крайграничния регион”