продължава процедурата за въвеждане във военните записи