Предложения за раздаване на общинска награда и признания