Права на националните малцинства

НОВИНИПодчертаноСД

ПОЛИТИКАТА НА СРЪБСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО СЕ ОСНОВАВА НА ТОЛЕРАНТНОСТ, ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА И ИНТЕГРИРАНЕТО ИМ В ЕДНА ПО-ШИРОКА СОЦИАЛНА ОБЩНОСТ

         Политиката на сръбското правителство се основава на толерантност, зачитане на правата на националните малцинства и интегрирането им в една

Read More