Подмяна на водопроводи на улица Сутйеска

НОВИНИПодчертаноСД

ПРОДЪЛЖАВА ПОДМЯНАТА НА ВОДОПРОВОДА В УЛ. СУТЙЕСКА

        Продължават и работите по подмяната на водопроводната мрежа на част от улица Сутйеска, от Гимназията до мандрата „Стара Планина”.

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ПРОДЪЛЖАВА ПОДМЯНАТА НА ВОДОПРОВОДА НА УЛ. СУТЙЕСКА

    Продължават работите по подмяна на водопроводната мрежа на част от улица Сутйеска. Тази седмица се работи в част от

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ПРОДЪЛЖАВА ПОДМЯНАТА НА ВОДОПРОВОДА НА УЛ. СУТЙЕСКА

      Продължават работите по подмяна на водопроводната мрежа на част от улица Сутйеска. Тази седмица ще се работи в част

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТИТЕ ПО ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА СУТЙЕСКА

      Тази седмица ще се работи в част от улицата, oт библиотеката до мандрата „Стара Планина”, в която има възможност

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА СУТЙЕСКА

        Започна подмяната на водопроводната мрежа на част от улица Сутйеска, от Гимназията до млекарницата „Стара планина”. В първия етап

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ДНЕС ЗАПОЧНАХА РАБОТИТЕ ВЪРХУ ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ НА УЛИЦА СУТЙЕСКА, ОТ ГИМНАЗИЯТА ДО МЛЕКАРНИЦАТА „СТАРА ПЛАНИНА”

      Днес започнаха работите върху подмяна на водопроводи на улица Сутйеска, от Гимназията до млекарницата „Стара планина”. До петък, в

Read More