“Повишаване на възможностите за набиране на сезонни работници”