Откриване на група за удължен престой на деца след лекциите