основните понятия отнасящи се до отбраната на страната