„Образование на езиците на националните малцинства в Република Сърбия – възможности за прилагане на концепт на интеркултуралнообразование”

НОВИНИПодчертаноСД

КРЪГЛА МАСА – „ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕЗИЦИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОНЦЕПТ НА ИНТЕРКУЛТУРАЛНООБРАЗОВАНИЕ”

    „Образование на езиците на националните малцинства в Република Сърбия – възможности за прилагане на концепт на интеркултуралнообразование”, е

Read More