НАЛЕД

НОВИНИПодчертаноСД

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА “ПОВИШАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАБИРАНЕ НА СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ”, НАЛЕД ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА – SEZONSKIRADNICI.GOV.RS.

           В рамките на проекта “Повишаване на възможностите за набиране на сезонни работници”, с подкрепата на Германското сътрудничество за развитие,

Read More